Generátor koloidné striebra Ionic-Pulser®

Spoločnosť Medionic je jedným z popredných výrobcov generátorov koloidného striebra nazývaných Ionic-Pulser®. Tento jedinečný elektronický riadiaci proces bol vyvinutý Wolfgangom Jenknerom, s ktorým možno vyrábať koloidné striebro najvyššej kvality. Hlavný dôraz je kladený na čo najpresnejšie podanie výroby koloidného striebra, jednoduchosť použitia a dlhú životnosť prístrojov.