Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť vitaherbals s.r.o., so sídlom Lietava 107, 01318, Lietava, Slovensko, IČO: 53069218

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.vitaherbals.sk

Na predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I.   Spracovanie osobných údajov

            1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: Meno a priezvisko, emailová adresa.

                Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru.

                Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 3 roky od našej poslednej komunikácie.

 

            2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo spoločnosti.

       Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne, čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

                Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

             3. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

                Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

1 rok od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@vitaherbals.sk

 

II.   Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Upgates (spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Packeta s.r.o., 123Kurier, s. r. o., Slovenská pošta, a. s., DPD - Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.)
 • spoločnosti podieľajúce sa na spracovaní platieb (ComGate Payments, a.s.)
 • spoločnosť na propagovanie produktov a zbieranie recenzií (Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 07822774, DIČ CZ07822774)

Biano Star
Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou
  Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ
  služby ako spracovateľ.
 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy,
  telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o
  zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje
  sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a
  vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto
  štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.
 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania
  nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných
  údajov.
 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu
  uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete
  tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením
  hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou
  prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností
  vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).
 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania
  osobných údajov v službe].

Microsoft Clarity

Spolupracujeme so službami Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, aby sme zaznamenali, ako používate našu webovú lokalitu a ako s ňou interagujete prostredníctvom metrík správania, teplotných máp a prehrávania relácií s cieľom zlepšiť a uviesť na trh naše produkty alebo služby. Údaje o používaní webových stránok sa zaznamenávajú pomocou súborov cookie prvej a tretej strany a iných technológií sledovania na určenie popularity produktov / služieb a online aktivity. Okrem toho používame tieto informácie na optimalizáciu stránok, podvodné / bezpečnostné účely a reklamu. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa vaše údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

Comgate

Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.cz.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

 • Monika Kmentová - prevádzkovateľ e-shopu

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.  Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@vitaherbals.sk alebo zavolajte na 0910 598 336

 

IV.  Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

V.  Cookies

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšie a príjemnejšie. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám; používa je takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkach správcu môže využívať tieto druhy cookies:

Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivovať a deaktivovať sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.

V súlade s ustanovením § 56 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.

Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.

K personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:

 • Google
 • facebook
 • Instagram

Kvôli zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 30.08.2021